TipsAdvanced Search

Takeuchi Seihō

Takeuchi Seihō

Japanese, 1864–1942